Euro-Stop som kjede knytter sammen veikroer og turistbedrifter på Europavei 6 (E6) og Riksvei 3 (Rv3) mellom Oslo og Trondheim med det mål å tilby det veifarende publikum servering og opplevelser med et lokalt særpreg. Kjedens navn henspeiler det faktum at den ligger langs Europaveiene, og at alle produkter i deltagende bedrifter blir priset i både euro og kroner.

Du finner oss her: