• Gratis 0,4 liter mineralvann ved fremvising av NAF medlemskort.
  • Hver 10. middag gratis ved fremvising av fordelskort.
  • Gratis kaffe til alle middager.