historien frich-Herlig hvile og velsmakende mat i 70 år

Historien om Frich´s Kafeteria er på mange måter også historien om Dombås sentrums utvikling gjennom snart 70 år. Det handler mye om en ung, framsynt mann som hadde visjoner og så muligheter i Norges største vegkryss.

Det hele begynte i en brakke …

Kimen til eventyret var Olaf Frich (1914-1977) fra Oslo, bestefar til dagens driver Øyvind. Den unge konditoren og kokken kunne nok fått en enklere start ved å begynne i mer egnede lokaler et annet sted og ikke minst på et gunstigere tidspunkt. Likevel startet han opp melkeutsalg i en kummerlig liten brakke i det mørke krigsåret 1941/1942, trolig fordi han så vegkryssets store potensial. Starten var nok beskjeden og krigsåra preget av vareknapphet, rasjonering og erstatningsvarer selv om en del også hadde penger. Olaf var nok på mange måter forut for sin tid og så nye muligheter, noe som ikke alltid var problemfritt i et lite lokalsamfunn. Men melkeutsalget skulle vise seg å fylle et viktig behov, selv om han de første åra drev fornuftig og spedde på inntektene med å jobbe på cruiseskip og Hurtigruta deler av sesongen …

Utvidelser etter hvert

Etterkrigsåra ble preget av framgang og bedre økonomiske tider for størstedelen av Norges befolkning. Utover på 1950-tallet kom en gryende bilturisme, noe som la et godt grunnlag for at Olaf flere ganger kunne utvide sin populære kafè- og conditorivirksomhet midt i vegkrysset under Dovrefjell. Viden kjent var Frich´s populære blomsterhjul fra 1955.

Lokal motstand fra ansatte og politikere i Dovre kommune var regelen. Etter lange forhandlinger fikk Olaf i 1958 endelig beskjed om avslag på tilbygget på kafeen. Men overraskelsen var stor for alle de fremmøtte morgenen da Kong Olav V skulle besøke Dombås på sin kroningsferd til Nidaros. I ukene og månedene før hadde gode venner i hemmelighet bygget et ferdighus for montering i den gamle tyskersmia til Krogdal. Natten før Kongen kom ble det hele montert ferdig. Det sies at bygget til og med var ferdigmalt. Dette bygget ble noe senere fjellbygdas første bowlingtilbud. Det tok rundt 50 år før et slik tilbud igjen skulle dukke opp i Norddalsbygdene! Etter hvert var grunnlaget der for en større og mer moderne forretningsgård, og Olafs største løft var nok det store kafeteriabygget som stod ferdig til bruk i 1971.

Norges største

Olafs sønn Jan (1942-1986) og hans kone Bjørg skal også ha en svært stor del av æren for den positive utviklingen. Etter hvert ble det Jans bror Dag som overtok bakeridrifta, mens Jan og Bjørg i 1966-67 begynte med suvenirbutikk i det nåværende Storrustenbygget. I tillegg drev de også kiosk på Hjerkinn, og de hadde i en periode også kiosk og suvenirer i den særprega «8-kanten». Dermed var også grunnlaget lagt for dagens Trollstua, en av Norges største suvenirbutikk. Nevnes må det at Olaf også hadde sin kafè- og conditorivirksomhet hos Storrusten fra ca 1964 og til nybygget stod ferdig i 1971.

Tredje- og fjerde generasjon

I 2001 var det tredje generasjon Frich som tok over. Olafs barnebarn Øyvind overtok, sammen med kona Eli Claudia, Frich´s Kafeteria. De begynte umiddelbart en omfattende, men nødvendig oppussings- og oppgraderings arbeid av kafeteriaen som etter hvert også har omfattet hele den store sentrumsgården. I tillegg ble bygget vesentlig påbygd i 2005. Øyvind så også spennende muligheter i å utvikle en kjede av spisesteder med mat på høyt nivå, og slik så kjeden Euro-Stop dagens lys langs de store vegene E-6, Rv.-3 og E-139 Helt kort bør vi her nevne Oppdalsporten, Hjerkinnhus, Taverna Alvdal, Tunstugu og Lesja kafè, Tunet kafè på Otta samt Sørgående og Nordgående Kro på Rudshøgda. Likevel; kafeteriaen på Dombås framstår fremdeles som flaggskipet med hele 300 innbydende sitteplasser, og bare i løpet av ett år besøkes Frich´s av utrolige 1.900 busser! -Jeg håper naturligvis at bestefar hadde vært fornøyd om han hadde sett bedriften sin i dag. I sine opprinnelige planer fra 1968 hadde han lagt inn en motellfløy, og derfor er det ekstra artig at hotellfløyen snart vil komme på plass og komplimentere konseptet. I år og sikkert også neste år skal vi markere at det er 70 år siden han startet opp. Men uansett; det er velsmakende mat og høy kvalitet som skal være i fokus de neste 70 åra også, avslutter Øyvind Frich. Og du skal heller ikke bli overraska om du snart støter på fjerde generasjon Frich'er bak en eller annen disk i det store sentrumsbygget .

2
0049-00087
0049-00120
0094-00021
131-ar-i-samme-bedrift
0198-00075
0299-00001
0299-00004
Attest
Bellona-Hauge

pdfLast ned brosjyren "Eventyret om Olaf Frich og Dombås"